Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Grand Danogaard

Erling Røn Andersen

Min blogg

Blog

Tørrfiskbot på 8,5 millioner

Posted on July 4, 2011 at 9:03 AM
Bøter og inndragning etter samlet tørrfiskaksjon
ØKOKRIM har utferdiget forelegg på bøter og inndragning med til sammen 8,5 millioner kroner mot tre virksomheter i Bergen og Drammen for overtredelse av tolloven ved eksport av tørrfisk og tørrfiskprodukter til Nigeria.
Les mer her :

Categories: Skatteetaten