Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Grand Danogaard

Erling Røn Andersen

Min blogg

Blog

Nye regler for oppfølging av sykmeldte

Posted on July 4, 2011 at 9:25 AM
 
Nye regler for oppfølging av sykmeldte
Fra 1. juli 2011 er det gjort endringer i folketrygdloven og arbeidsmiljøloven som skal sikre tidlig og tett oppfølging av sykmeldte.
 
Arbeidsplassen er den viktigste arenaen for forebygging og oppfølging av sykefravær.Arbeidsgiver har hovedansvaret for å tilrettelegge og følge opp sykmeldte på arbeidsplassen, og arbeidstaker plikter å samarbeide om å finne løsninger som hindrer unødig langvarig sykefravær. Også sykmelder og NAV har roller i oppfølgingsarbeidet.
Les hele saken her:

Categories: Nav