Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Grand Danogaard

Erling Røn Andersen

Min blogg

Blog

view:  full / summary

Fiktiv fakturering for en halv milliard

Posted on July 7, 2011 at 11:28 AM Comments comments (9937)
Fiktiv fakturering for en halv milliard
Bruk av fiktive fakturaer i organiserte nettverk har i 124 bokettersyn ført til at det hittil er avdekket skatteunndragelser for 475 millioner kroner.
 
47 personer i 12 ulike nettverk er politianmeldt, hvorav 21 personer til nå er straffedømt.  - Fortsatt er mange og store saker i arbeid og vi forventer at beløpene vil bli betydelig høyere, sier avdelingsdirektør Jan-Egil Kristiansen i skattekrimavdelingen i Skatt øst.

Beløpet fordeler seg på 122 millioner kroner i eierinntekter, 259 millioner i svarte lønninger og 94 millioner kroner i merverdiavgift. - Tallene viser at det er formidable beløp som unndras med fiktive fakturarer i organiserte nettverk, påpeker Kristiansen.

Bygg og renhold
Ved utgangen av juni i år er det avdekket 37 organiserte nettverk. 30 av disse nettverkene er i Skatt øst, fem i Skatt sør og to i Skatt vest. 98 prosent av beløpene gjelder saker i Skatt øst. De fleste sakene gjelder byggebransjen og renholdsbransjen.
- Organisert skattekriminalitet med fiktive fakturarer er et svært alvorlig problem, og vi frykter at vi bare har sett toppen av isfjellet, forteller Kristiansen.


Landsdekkende prosjekt
Skatteetaten gjennomfører et landsdekkende prosjekt for å avdekke fiktiv fakturering i organiserte nettverk. Prosjektet ledes av Skattekrimavdelingen i Skatt øst.
I prosjektet deltar alle fem skatteregionene, NAV, Politidirektoratet og Oslo kemnerkontor. Prosjektet startet i 2009.Kjeder av leverandører (”nettverk”) organiserer svart arbeid og utsteder falske eller fiktive fakturaer for å unndra skatt og merverdiavgift, ofte ved å kamuflere svarte lønninger. Skatte- og avgiftsunndragelsene skjer ved at det lages en fiktiv faktura (normalt for tjenester) som skal legitimere en transaksjon som aldri er gjennomført eller som er gjennomført, men ikke i den form som fakturaen beskriver og ikke mellom partene som fremgår av fakturaen.
Den fiktive fakturaen bokføres hos ”kjøper” og betales til ”selger”, som ofte er en person uten fast bopel, rusmisbruker eller en utlending med falsk identitet. ”Selger” tar umiddelbart ut pengene i kontanter og returnerer dem til ”kjøper” mot en mindre provisjon.

Nye regler for oppfølging av sykmeldte

Posted on July 4, 2011 at 9:25 AM Comments comments (5983)
 
Nye regler for oppfølging av sykmeldte
Fra 1. juli 2011 er det gjort endringer i folketrygdloven og arbeidsmiljøloven som skal sikre tidlig og tett oppfølging av sykmeldte.
 
Arbeidsplassen er den viktigste arenaen for forebygging og oppfølging av sykefravær.Arbeidsgiver har hovedansvaret for å tilrettelegge og følge opp sykmeldte på arbeidsplassen, og arbeidstaker plikter å samarbeide om å finne løsninger som hindrer unødig langvarig sykefravær. Også sykmelder og NAV har roller i oppfølgingsarbeidet.
Les hele saken her:

Tørrfiskbot på 8,5 millioner

Posted on July 4, 2011 at 9:03 AM Comments comments (4960)
Bøter og inndragning etter samlet tørrfiskaksjon
ØKOKRIM har utferdiget forelegg på bøter og inndragning med til sammen 8,5 millioner kroner mot tre virksomheter i Bergen og Drammen for overtredelse av tolloven ved eksport av tørrfisk og tørrfiskprodukter til Nigeria.
Les mer her :

Ny prøve

Posted on July 2, 2011 at 11:41 AM Comments comments (6971)
Ja her kommer et prøve innlegg...
Og en bunke med tusenlapper...
Pengene kan dere beholde Hilsen Erling :)Skriv innlegget her.

Ny blogg !

Posted on June 28, 2011 at 2:36 AM Comments comments (2210)
Hei !
Ja dette er det første blogginnlegget på denne siden... 
Vi har fått ny blogg med oppstart fra i dag 28. juni 2011.
 
Bloggen som jeg hadde i Windows Live "bloggera" er borte,
da Windows Live la ned bloggvirksomheten.
 
 

Nå har vi fått en kjempe mulighet til å starte opp med egen blogg her på våre egene hjemmesider...
Selvfølgelig vil vi prøve oss på en blogg her, og komme med innlegg og prøve å få til en dialog med
andre her ute på internett...
Innlegg vil bli lagt ut fortløpende... Hilsen Erling :) 
 
 

Rss_feed