Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Grand Danogaard

Erling Røn Andersen

Gallery-owner...

Gallery-GD

Grand Danogaard - Sarpsborg,

Sikkelandsveien 283, 1730 Ise

NORWAY

Gallery-GD

Presentererer bildeutstillinger av:

Johnny Røn Andersen

Johnny Røn Andersen bor nå i Sarpsborg -Norge,

men han er født i Danmark, og er oprinnelig Dansk statsborger.

 

Han har tilbrakt mesteparten av sine voksne år i Norge, og skaffet seg en allsidig utdannelse, og har blitt en god grafiker og maler.

Interressene har hele tiden vært kreativitet,

kunst og håndtverk.

 

Utdannelsen har han skaffet seg ifra den grafiske

bransjen silketrykk, og var en av de aller første i Norge

som fikk fagbrev som serigraf.

Etter dette har han videreutviklet sin utdannelse og kompetanse over flere år i Gøteborg i Sverige, samt

kunstskole i København i Danmark.

 

Han har arbeidet med bilder i hele sin yrkesaktive peiode, og reprodusert originaler til grafiske bilder - produsert i silketrykk.

 

Johnny Røn Andersen arbeider nå med selvutvikling og motivasjon,

og har frigjort tid til maling av bilder.

Han er fronfiguren i og etablere et atelier der flere kunstnere kan arbeide i felles lokaler.

Han mener samarbeid gir økonomiske fordeler, og

Johnny Røn Andersen har klare målsetninger om å skape et fritt kunstnermiljø.

Gallery-GD

Pressenterer her et godt utvalg av bilder:

Noen av bildene vi vil presentere her er non-figurative, hvor arbeidene er sentrert om farge-kombinasjoner, der

det arbeides med bildeflater.

I de figurative bildene er motivene hentet fra historie, minoriteter, og politiske ytringer, som motstan av krigen i Irak.

------------------------------------------------------------------

Gallery-GD

Salgs-utstilling: - Johnny Røn Andersen

Salgs-utstillingen er aktivert for bra visning av bildene...

"Trykk på bildet", og se det i en bra forstørrelse.

Ønsker du å kjøpe trykker du på knappen "Kjøp nå"

Bilde nr. 001

Akryl-struktùr, malt på lerret

med akrylfarger.

Bildeformat 40x50 cm.

Pris kr. 1.200,-

#Solgt

Bilde nr. 002

Akryl-struktùr, malt på

lerret med akrylfarger.

Bildeformat 30x40 cm.

Pris kr. 800,-

Johnny Ron Andersen
DKK800.00

Bilde nr. 003

Akryl-struktùr, malt

på lerret med akrylfarger.

Bildeformat 30x40 cm. Pris kr. 800,- 

Johnny Ron Andersen
DKK800.00

Bilde nr. 004

Akryl-struktùr, malt på lerret

med akrylfarger.

Bildeformat 40x50 cm. Pris kr. 1.200,-

Johnny Ron Andersen
DKK1,200.00

Bilde nr. 005

Akryl-struktùr, malt på lerret

med akrylfarger.

Bildeformat 40x50 cm. Pris kr. 1.200,-

#Solgt

Bilde nr. 006

Akryl-struktùr,

malt på lerret

med akrylfarger.

Bildeformat 40x50 cm.

Pris kr. 1.200,-

Johnny Ron Andersen
DKK1,200.00

Bilde nr. 007

Akryl-struktùr, malt på lerret

med akrylfarger.

Bildeformat 30x40 cm.

Pris kr. 800,-

#Solgt

Bilde nr. 008

Akryl-struktùr, malt på lerret

med akrylfarger.

Bildeformat 60x80 cm.

Pris kr. 1.500,-

Johnny Ron Andersen
DKK1,500.00

Bilde nr. 009

Akryl-struktùr, malt på lerret

med akrylfarger.

Bildeformat 30x40 cm.

Pris kr. 800,-

Johnny Ron Andersen
DKK800.00

Bilde nr. 010

Akryl-struktùr, malt på lerret

med akrylfarger.

Bildeformat 25x90 cm.

Pris kr. 800,-

Johnny Ron Andersen
DKK800.00