Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Grand Danogaard

Erling Røn Andersen

Gallery-owner...

Gallery-GD

Grand Danogaard - Sarpsborg,

Sikkelandsveien 283, 1730 Ise

NORWAY

Gallery-GD

Presentererer bildeutstillinger av:

Jan Kristofori

(1931-2004)

Jan Kristofori er født 1931 i Mukatsjevo Tjekkoslovakia.

Kort etter slutten av verdenskrigen begynte han å studere ved kunstakademiet,

hvor han fikk en solid teknisk grunnutdannelse.

 

Hans løpebane som selvstendig bildende kunstner ble brutalt avbrutt

i sin begynnelse, på grunn av hans kompromissløse samfunsmessige holdninger i femtiårene.

En tid da de menneskelige rettigheter i Tjekkoslovakia var sterkt undertrykket.

 

Gjennom personlig opplevelse av fysisk ufrihet og vold, ble hans intellektuelle modning påskyndet.

Under den delvis liberalisering i sekstiårene finner han en beskjeden stilling som tegner og grafiker i forskellige kulturtidsskrifter i Praha.

Men i kretsen omkring maleren Medek og Nepras' samt billedhuggeren Koblasa starter hans utvikling med nye kunstneriske uttrykksformer, som det tradisjonelt styrte kunstakademiet ikke kunne tilby.

 

På grunn av den tragiske slutten på en håpefull politisk utvikling i Tjekkoslovakia forlater Kristofori,

som så mange andre sitt land i 1968.

 

Han bosetter seg i Vest Europa hvor han lever vekselvis i Norge og Sveits.

Denne tiden fører til en grunnleggende vending i hans verk.

 

I Kristoforis bilder blir tingene nærværende; en hånd, en blomst,

et ansikt, et bryst, en fot, et egg, en fugl, en port, en bro, et bord,

en hylle, en vegg, et vindu, en båt, en lenke, en bok, en klokke, et bur.

De eksisterer, det vil si: de «står frem» ladet med mening.

Vis ham ...

hvordan selv den klagende kval bestemmer seg rent til form, tjener som en ting,

eller dør i en ting - og hinsides salig unnflyr fiolinen.

- Og disse av bortgang levende ting forstår at du priser dem; forgjengelige tiltror de oss, de forgjengeligste, en redning.

Kristofori redder tingene,

skjønt bare som fragmenter, og viser oss samtidig at vår redning består i den intime kunnskap om verden som

er kunstnerens naturgitte gave.

Bare slik kan vi motstå fremmedfjøringens trussel, trusselen om til slutt å havne i en verden uten

bilder og metaforer, en verden hvor ordet «frihet» ikke lenger kan ha noen mening.

Se også:

Utvalgte arbeider av Jan Kristofori

Curriculum vitae av kunstneren

Separat-og kollektivutstillinger

Sammendrag

Klikk på linken her:

http://66.102.9.104/translate_c?hl=no&sl=en&u=http://www.kristofori.ch/jk/2seite.html&prev=

/search%3Fq%3Djan%2Bkristofori%26hl%3Dno%26sa%3DG&usg=ALkJrhigYj0mboa308JG6Vp4OJvEKWZYmw

------------------------------------------------------------------

Gallery-GD

Salgs-utstilling: - Jan Kristofori